Search website

At:Gofion

Mae gennym 15 o flychau atgofion ar themâu, y gellir eu benthyg am ddim.

Gellir teimlo a thrin y gwrthrychau yn y blychau atgofion i helpu pobl gysylltu, cyfathrebu a datgloi atgofion. Mae llawer o’r gwrthrychau’n ymwneud â’r 1940au a’r 1950au.

Hen focs bwyd metel yn cynnwys cregyn, geirosgop a hen deganau

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • blwch cartref gwledig
 • blwch cartref glofaol
 • blwch cartref trefol
 • gwaith
 • gwisgo'i fyny
 • cas ymolchi
 • ysgol
 • chwarae
 • blwch gwnïo
 • blwch offer
 • cas gwyliau
 • blwch meddyginiaethau
 • glan y môr yn y 60au
 • plentyn y 70au
 • gartref yn yr 80au

Gellir eu defnyddio gan unigolion neu grwpiau, yn cynnwys pobl sy’n byw â dementia a phobl hŷn. I gael mwy o wybodaeth ac i fenthyg blwch atgofion, ebostiwch llyfrgell.conwy@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576 089. Gallwch glicio ar y lluniau isod i weld beth sydd y tu mewn i rai o’r blychau atgofion.