Search website

Llyfrgell Ddigidol

Dysgwch sut i osod y Llyfrgell Ddigidol a’i defnyddio, yn cynnwys Catalog y Llyfrgell, e-Lyfrau, Llyfrau Llafar*, Adnoddau Ar-lein ac Apiau Symudol.

*Darperir e-lyfrau llafar Conwy gan BorrowBox o Ebrill 5ed 2023. Bydd ystod eang o deitlau ar gael, cofiwch bydd angen i gwsmeriaid ailosod ceisiadau ar ein platfform blaenorol Libby.