Search website

Mynediad at Ymchwil

Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr ddarganfod byd o waith ymchwil academaidd cyhoeddedig, o gelf a phensaernϊaeth i fusnes a pheirianneg, o hanes ac ieithoedd i fathemateg a’r gwyddorau.

Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr ddarganfod byd o waith ymchwil academaidd cyhoeddedig, o gelf a phensaernïaeth i fusnes a pheirianneg, o hanes ac ieithoedd i fathemateg a’r gwyddorau.

Mae cyfoeth o gyhoeddwyr mawreddog yn cynnwys Gweisg Prifysgol Rhydychen, Caergrawnt a Chaeredin, y Royal Society Journal, a’r British Medical Journal.

Gallwch weld yr adnodd hwn am ddim drwy Rwydwaith y Bobl, sydd ar gael mewn llyfrgelloedd.