Search website

Darganfod fy Ngorffennol

Ydych chi’n ymchwilio i hanes eich teulu? Gallwch ddatblygu eich coeden deulu’n gyflym drwy chwilio’r cyfrifiad, cofnodion milwrol a mewnfudo ar-lein, yn ogystal â chofnodion Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau

Ydych chi’n ymchwilio i hanes eich teulu? Gallwch ddatblygu eich coeden deulu’n gyflym drwy chwilio’r cyfrifiad, cofnodion milwrol a mewnfudo ar-lein, yn ogystal â chofnodion Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau.

Gallwch hefyd edrych drwy arolygon tir, cofrestri plwyf a chofnodion troseddau i helpu i adeiladu llun o fywyd eich cyndadau.

Gallwch weld yr adnodd hwn am ddim drwy Rwydwaith y Bobl, sydd ar gael mewn llyfrgelloedd.