Search website

Darllen yn Well: Llyfrau ar Bresgripsiwn

Gall llyfrau eich helpu i ddeall a rheoli eich iechyd a’ch lles eich hun. Mae gennym lyfrau a argymhellir gan arbenigwyr iechyd yn ogystal â phobl sydd â phrofiad bywyd i’w rannu. Gall y llyfrau hyn eich helpu chi, eich perthnasau neu ofalwyr.

Gall gweithiwr proffesiynol iechyd argymell Llyfrau ar Bresgripsiwn i chi neu gallwch fynd i’ch llyfrgell leol a’u dewis drosoch eich hun.

Mae gennym lyfrau Darllen yn Well ar bynciau fel:

  • Pryder ac iselder
  • Dementia
  • Anhwylderau bwyta
  • Profedigaeth
  • Hunan barch gwael

Mae adrannau ar Iechyd a Lles ym mhob llyfrgell sy’n cynnwys materion iechyd meddwl a chorfforol, i oedolion a phlant. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, holwch aelod o staff ac fe ddown o hyd i’r llyfr cywir i chi.