Search website

Llyfrau i Godi’ch Ysbryd

Mae Llyfrau sy’n Codi Ysbryd yn gynllun cenedlaethol sy’n hyrwyddo teitlau sy’n codi calon, yn ysbrydoli a chymell, o nofelau a barddoniaeth i lyfrau hunangymorth a llyfrau sy’n cyfarwyddo.

Llyfrau i Godi’ch Ysbryd

Mae’r llyfrau wedi’u hargymell gan ddarllenwr a grwpiau darllen yn cynnwys pobl ifanc, pobl hŷn a phobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser.

Mae llawer o’r llyfrau ar gael i’w benthyg am ddim o’ch llyfrgell leol, neu i’w lawr lwytho fel e-Lyfrau neu e-Lyfrau Sain.