Search website

Learn My Way

Ydych chi’n dymuno gwella eich sgiliau defnyddio’r rhyngrwyd? Efallai eich bod angen cymorth i ddod o hyd i swydd ar-lein, neu eisiau gwybod sut i reoli eich arian neu eich iechyd?

Mae gan Learn my Way lawer o gyrsiau am ddim ble gallwch:

  • Gael eich cyfeiriad e-bost eich hun neu ddefnyddio chwilotwr
  • Creu dogfennau a defnyddio taenlenni
  • Defnyddio siopa ar-lein neu gymdeithasu ar-lein
  • Chwilio am swyddi ar-lein, cael cyngor am yrfa neu wneud cais am Gredyd Cynhwysol
  • Dod o hyd i gyngor iechyd gan eich meddyg teulu neu’r GIG
  • Dysgu am fancio ar-lein neu symudol

Ewch amdani ac aros mewn cysylltiad. Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif eich hun am ddim