Search website

Sialens Ddarllen yr Haf!

Ffordd wych o gadw eich plentyn i ddarllen drwy wyliau’r haf.

MM Facebook English

Croeso i Sialens Ddarllen yr Haf!

Sialens Ddarllen yr Haf yw raglen ddarllen er mwynhad fwyaf y DU i blant rhwng 4 ac 11 mlwydd oed, sydd wedi’i darparu gan lyfrgelloedd cyhoeddus.

Gall blant gofrestru yn eu llyfrgell leol neu ar-lein -

Cysylltwch â’ch llyfrgell leol chi heddiw.

Y llynedd, yn Llyfrgelloedd Conwy, ymunodd 1180 o blant â’r Sialens.

Sialens Ddarllen yr Haf

 • Mae’n gwella annibyniaeth a hyder wrth ddarllen yn sylweddol.

I blant a gymerodd ran yn 2023:

 • Gwnaeth 77% ddarllen mwy dros wyliau’r haf
 • Gwnaeth 75% wella eu sgiliau darllen
 • Roedd 71% yn teimlo’n fwy hyderus am eu darllen

Sut mae’n gweithio:

 • Bydd plant yn cofrestru drwy eu llyfrgell leol ac yn cael ffolder casglu.
 • Byddan nhw’n gosod targed darllen ac yn benthyg llyfrau o’u dewis nhw yn ystod yr haf gan gasglu gwobrau a sticeri arbennig.
 • Bydd staff y llyfrgell yn helpu plant i ganfod llyfrau newydd sy’n addas ar gyfer eu diddordebau a’u lefelau darllen nhw ac yn cynnal rhaglen weithgareddau â thema yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell.
 • Bydd plant sy’n cwblhau’r Sialens yn cael tystysgrif a medal.
 • Gall blant gymryd rhan ar-lein hefyd! https://sialensddarllenyrhaf.org.uk/

Mae Sialens Ddarllen yn Haf yn cyfuno gallu defnyddio llyfrau YN RHAD AC AM DDIM mewn llyfrgelloedd lleol ac hefyd yn cynnig :

 • Gweithgareddau Creadigol
 • Sesiynau Crefft
 • Sesiynau gyda Artist Lleol

Sialens Ddarllen yr Haf yw'r ffordd berffaith i gefnogi eich plentyn yn ystod y gwyliau!