Search website

Ffrindiau Darllen

Mae Cyfeillion Darllen yn rhaglen darllen gymdeithasol a chyfeillio gan yr Asiantaeth Darllen. Mae’n cysylltu pobl gan ddechrau sgyrsiau trwy ddarllen, rhoi cyfleoedd i gwrdd ag eraill, rhannu straeon, gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl.

Abergele:

Cyfeillion Darllen Oedolion -

Bob trydydd dydd Llun o’r mis: 2-3pm (yn addas i holl oedolion)

Cyfeillion Darllen Plant -

Bob yn ail ddydd Sadwrn: 11-12pm (yn addas i blant 8-12)

Cyfeillion Darllen Cymraeg -

Bob yn ail ddydd Iau: 2-3pm (yn addas i oedolion - nid gwers, felly byddai gwybodaeth o’r Gymraeg yn barod yn ddelfrydol)

Llandudno

Paned a Sgwrs -

Dydd Mercher: 2-3pm

Llanrwst

Cyfeillion Darllen Y Sgowtiaid -

Dydd Mercher olaf y mis yn ystod amseroedd tymor yr ysgol: 5.30-6.30 - Grŵp Dwyieithog (ar gyfer grwpiau oedran 10.5-14 sgowtiaid lleol).

Cyfeillion Darllen Dydd Sadwrn -

Dydd Sadwrn cyntaf o’r mis: amseroedd yn newid - Grŵp Dwyieithog (yn addas i oedolion).

Cyfeillion Darllen Iaith Gymraeg: amseroedd yn newid (yn addas i oedolion - nid gwers, felly byddai gwybodaeth o’r Gymraeg yn barod yn ddelfrydol)

Cysylltwch â’r llyfrgell am fanylion amseroedd.