Search website

Canolfan Wybodaeth Iechyd a Lles Macmillan

Mae Llyfrgell Llanrwst wedi cydweithio gyda Chymorth Canser Macmillan i ddatblygu Canolfan Iechyd a Lles.

Mae gan y llyfrgell sydd wedi’i churadu’n arbennig, lyfrau am ganser a chyflyrau cronig eraill, ond hefyd ffyrdd o ymlacio, lleddfu a’ch cefnogi, yn cynnwys:

  • Llyfra i godi'ch ysbryd
  • Llyfrau ar Bresgripsiwn
  • Barddoniaeth a'r clasuron
  • Iechyd a lles
  • Cariad a pherthnasoedd
  • Athroniaeth a chrefydd

Ewch i Lyfrgell Llanrwst neu cysylltwch â nhw ar 01492 577545 neu llanrwst.library@conwy.gov.uk