Search website

Pressreader

Gallwch gael mynediad at bapurau newydd a chylchgronau digidol ar Pressreader

Gallwch ddarllen papurau newydd cenedlaethol heddiw am ddim yn cynnwys yr Independent, Telegraph, Observer, Mirror a’r Express, yn ogystal â rhai rhanbarthol fel y Daily Post, North Wales Weekly News, Western Mail a’r Manchester Evening News. Mae llawer o gylchgronau ar gael hefyd yn cynnwys rhai am adloniant, iechyd a ffitrwydd, diddordebau a diwylliant. Gallwch hefyd ddarllen papurau newydd a chylchgronau o bob cwr o’r byd o Albania i Zimbabwe, yn cynnwys Awstralia, Ewrop a’r Unol Daleithiau.

Wrth fewngofnodi, dewiswch ‘Llyfrgell neu Grŵp’ a chwiliwch am Conwy. Byddwch angen rhif eich Cerdyn Llyfrgell a’ch rhif PIN i fewngofnodi. Byddwch angen ychwanegu’r cod 95P cyn rhif eich cerdyn.