Search website

Helfa Lyfrau Dechrau Da

Gall plant hyd at 4 oed gael cerdyn Helfa Lyfrau am ddim, a chasglu sticer bob tro y byddant yn benthyg llyfr.

Ar ôl casglu 4 sticer, maen nhw’n cael tystysgrif liwgar a gynlluniwyd gan artist plant enwog. Mwyaf yn y byd o lyfrau y byddant yn eu benthyg, y mwyaf yn y byd o sticeri y byddant eu casglu, a bydd ganddynt fwy o dystysgrifau i’w rhoi ar eu wal!

Holwch yn eich llyfrgell leol am gerdyn am ddim.