Search website

Croeso Cynnes

Y gaeaf hwn, mae gan eich llyfrgell leol lawer i'w gynnig. Dewch i dreulio amser yn ein mannau cynnes, croesawgar a chefnogol.

Gall ein staff cyfeillgar a phroffesiynol eich helpu i fynd ar-lein a chael mynediad at wybodaeth ddefnyddiol.

  • Ymlacio gyda llyfr
  • Mwynhau ychydig o amser tawel
  • Sgwrsio gyda ffrindiau
  • Darllen y papur newydd
  • Gwneud eich gwaith cartref
  • Chwarae gêm neu wneud jig-so
Mae diod cynnes a snac hefyd ar gael am ddim yn ystod yr amseroedd hyn:
Abergele - Dydd Mercher - 3:30pm - 6:30pm
Cerrigydrudion - Dydd Mawrth - 10:30am - 12:30pm
Bae Colwyn - Dydd Mawrth - 3:30pm - 6:30pm
Conwy - Dydd Mawrth - 3:30pm - 6:30pm
Bae Cinmel - Dydd Mercher - 2:00pm - 5:30pm
Llandudno - Dydd Iau - 3:30pm - 6:30pm
Llanfairfechan - Dydd Gwener - 10:45am - 12:45pm
Llanrwst - Dydd Mercher - 10:30am - 1:00pm
Penmaenmawr - Dydd Mawrth - 2:00pm - 4:30pm
Bae Penrhyn - Dydd Iau - 3:00pm - 5:30pm