Search website

Gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd

Os ydych yn chwilio am deitl penodol ond yn methu dod o hyd iddo yn y catalog Gogledd Cymru gyfan, mae staff y llyfrgell yn hapus i chwilio ymhellach i chi.

Gallwn chwilio mewn llyfrgelloedd ar draws Cymru fel rhan o’r gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd a gallwn wneud cais ar eich rhan am ddim.

Gallwn hefyd chwilio y tu hwnt i Gymru ac mae’n costio £12.00 i wneud cais.