Search website

Llyfrgell Bae Cinmel

Cyn i ni agor yn ein lleoliad presennol, roedd cyfleusterau llyfrgell ym Merchandise Hall ym Mae Cinmel a Chanolfan Gymunedol Towyn. Ym mis Ebrill 1985, agorodd canolfan gymunedol, bwrpasol gwerth £120,000 yn Kendal Road, ac ers hynny mae’r llyfrgell wedi rhannu’r adeilad â grwpiau cymunedol, ac ar un adeg, clinig meddygol.

Rydym yn llyfrgell gymunedol a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac aelodau grŵp llywio lleol.

  • Yn Llyfrgell Bae Cinmel gallwch:
  • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus
  • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
  • Argraffu neu sganio dogfennau
  • Llogi ystafell gymunedol
  • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
  • Cymryd rhan yn ein hamser stori wythnosol i rai dan 5 oed.

Mae gan ein llyfrgell doiledau cyhoeddus a chyfleusterau newid babanod, yn ogystal â Dolen Glyw a meddalwedd dehongli Iaith Arwyddion Prydain. Mae safle bws gerllaw ar Foryd Road a mannau parcio o flaen y llyfrgell.

Cysylltu â Ni

Kendal Road

Bae Cinmel

LL18 5BT

Ffôn: 01492 577537

Email: llyfrgell.baecinmel@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd LlunAr gau
Dydd Mawrth10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd Mercher2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Dydd Iau10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd Gwener2:00 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt