Search website

Llyfrgell Conwy

Rydym wedi bod yn ein cartref newydd yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy ers iddi agor ym mis Rhagfyr 2019. Mae llyfrgell wedi bod yng Nghonwy ers 1864, a chyn i ni symud yn ddiweddar, roeddem yn y Neuadd Ddinesig ar Stryd y Castell.

Mae cynllun modern ac agored i’n llyfrgell newydd, gyda digon o heulwen a golau naturiol. Mae gennym arddangosfeydd treftadaeth a rhyngweithiol ymhlith y silffoedd llyfrau ac rydym yn rhannu’r lle gyda Gwasanaeth Archif y Sir a’r caffi Cantîn.

Mae ein croeso yr un mor gynnes y tu allan i’r adeilad hefyd, diolch i’n gardd synhwyraidd sy’n addas i bobl â dementia a chylch darllen.

Rydym yn llawer mwy na llyfrgell – rydym yn lloches, yn lle i ymlacio â llyfr da a phaned.

Yn Llyfrgell Conwy gallwch:

 • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus
 • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
 • Argraffu, sganio neu lungopïo dogfennau
 • Edrych drwy ein blychau Hanes Lleol
 • Llogi ystafell gymunedol
 • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
 • Mwynhau paned, cacen neu ginio blasus yn y caffi
 • Cyfarfod â staff Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau’r Cyngor

Mae gennym hefyd ddigwyddiadau rheolaidd yn cynnwys:

 • Amser stori i rai dan 5 oed
 • Sesiynau blasu ar-lein
 • Grŵp darllen

Mae gan y llyfrgell fynediad i’r anabl, Dolen Glyw, gwasanaeth Iaith Arwyddion Prydain a meddalwedd addysgol Boardmaker. Mae safleoedd bws gerllaw ar Town Ditch Road a Bangor Road. Mae’r maes parcio ar gyfer y Ganolfan Ddiwylliant ym Modlondeb, ac mae mannau parcio i ddeiliaid Bathodynnau Glas yng nghefn yr adeilad. Mae gennym doiledau cyhoeddus hefyd a chyfleusterau newid babanod.

Cysylltu â Ni

Town Ditch Road

Conwy

LL32 8NU

Ffôn: 01492 576089

E-bost: llyfrgell.conwy.@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd Llun9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Mawrth10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Dydd Mercher9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Iau9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Gwener9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Sadwrn10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd SulAr gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt