Search website

Benthyciadau a Ffioedd

Nid yw’n costio dim i fod yn aelod o’r llyfrgell, nac i fenthyca neu lawr lwytho llyfrau, defnyddio ein cyfrifiaduron neu ymuno â’n sesiynau stori neu sesiynau blasu TG. Fodd bynnag, rydym yn codi ffi am rai gwasanaethau. Hyd at 31 Mawrth 2023, ni chodir dirwyon am eitemau hwyr.

Free services

Library membership is free, and as a member it costs nothing to:

 • borrow books, language and open learning packs
 • download e-books, e-magazines and audio books.
 • access the internet via Wi-Fi, or library computers.
 • attending our story time for the under 5s, or a Get Online session is also free.

Argraffu a llungopïo

Mae gennym gyfleusterau argraffu ym mhob llyfrgell, a llungopïo yn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, Llandudno a Llanrwst.

 • A4 du a gwyn - 20c y ddalen
 • A4 lliw - 60c y ddalen
 • A3 du a gwyn - 30c y ddalen
 • A3 lliw - £1.00 y ddalen
 • Mae argraffu microffilm, sydd ar gael ym Mae Colwyn a Llandudno, yn costio 60c am ddalen A4 a £1.20 am ddalen A3 (du a gwyn yn unig).

Mae argraffu, copïo ac ailgynhyrchu yn amodol ar hawlfraint.

Gwneud cais am eitemau

Os na allwch ddod o hyd i’r teitl rydych yn chwilio amdano yng Ngogledd Cymru, gallwn chwilio drwy lyfrgelloedd ledled Cymru i chi. Mae gofyn am deitl o Gymru yn rhad ac am ddim. Gallwn hefyd chwilio llyfrgelloedd y tu hwnt i Gymru, ac mae gosod cais Rhwng Llyfrgelloedd yn costio £12.00 yr eitem.

Lost, stolen or damaged items

A charge will be made based on the actual cost, plus a £7.00 processing fee. The charge for items loaned from other library services will be the actual cost from the lending library and processing fee.

Replacement library cards

Child library card £1.60, and adult £2.20.

Items for sale in libraries:

 • Earphones: £3.00
 • Library canvas bag: £1.50 DELETE
 • RADAR key: £5.00
 • Trade Refuse Sacks: £92.40

We also provide Books for Keeps, Theatre Tickets sales, Exhibition sales, and sell local books and maps, please ask the staff for more details.

Eitemau sydd ar goll, wedi eu dwyn neu eu difrodi

Os bydd eitem ar goll, yn cael ei ddwyn neu ei ddifrodi pan fydd yn cael ei fenthyg i chi, byddwn yn codi tâl yn seiliedig ar gost yr eitem ynghyd â ffi brosesu o £5.00. Os mai eiddo gwasanaeth llyfrgell arall yw’r eitem, byddwn yn codi tâl yn seiliedig ar bolisi benthyca’r llyfrgell honno, ynghyd â ffi brosesu.