Search website

Llyfrgell Bae Colwyn

Fe agorom ein drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Ebrill 1905 i ddathlu coroni Brenin Edward y VII. Talwyd costau adeiladu’r adeilad gan y cyhoedd, yn cynnwys y noddwr hael Andrew Carnegie, a roddodd £3,800 – mae hynny’n fwy na £400,000 heddiw!

Agorodd ein llyfrgell y plant yn 1933 ac ehangwyd yr adeilad yn 1962. Gwnaed gwaith ailwampio mawr yn 2016 hefyd. Rydym yn rhannu’n llyfrgell â Chanolfan Ddysgu’r Bae Grŵp Llandrillo Menai. https://www.gllm.ac.uk/cy/cour...

Yn Llyfrgell Bae Colwyn gallwch:

  • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus yn cynnwys Microsoft Office
  • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
  • Argraffu, sganio neu lungopïo dogfennau
  • Llogi ystafell gymunedol
  • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
  • Defnyddio darllenydd microffilm i edrych ar hen bapurau newydd
  • Edrych drwy ein hadran ar hanes lleol yn cynnwys llyfrau, mapiau a chyfeiriaduron

Mae gennym hefyd ddigwyddiadau rheolaidd yn cynnwys:

  • Amser stori i rai dan 5 oed
  • Sesiynau blasu TG
  • Grwpiau darllen

Mae gan y llyfrgell fynediad i’r anabl, yn cynnwys lifft, yn ogystal â Dolen Glyw a meddalwedd addysgol Boardmaker.

Rydym mewn safle delfrydol yng nghanol y dref ac mae safle bws gerllaw ar Ffordd Abergele a rhai mannau parcio ar y stryd.

Mae gennym doiledau cyhoeddus a chyfleusterau newid babanod ar y llawr gwaelod a thoiled i’r anabl ar y llawr cyntaf.

Cysylltu â Ni

Ffordd Coetir Orllewinol

Bae Colwyn

LL29 7DH

Ffôn: 01492 577510

E-bost: llyfrgell.baecolwyn@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd Llun9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Dydd Mawrth10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Dydd Mercher9:00 p.m. - 5:30 p.m.
Dydd Iau9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Dydd Gwener9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Dydd Sadwrn9:30 a.m. - 3:00 p.m.
Dydd SulAr gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt
Tu allan i Lyfrgell Bae Colwyn yn dangos ramp mynediad a’r fynedfa flaen
Tu allan i Lyfrgell Bae Colwyn yn dangos ramp mynediad a phosteri yn y ffenestri
Y tu mewn i Lyfrgell Bae Colwyn yn dangos silffoedd llyfrau
Y tu mewn i Lyfrgell Bae Colwyn yn dangos silffoedd llyfrau
Llun agos o gynnwys cas gwydr sy’n dangos eitemau sy’n gysylltiedig â Congo House ym Mae Colwyn