Search website

Llyfrgell Abergele

Rydym wedi bod ar Stryd y Farchnad ers dros 50 mlynedd, wedi i ni agor ein drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf ar Ddydd Calan 1969. I ddechrau, roeddem ar gornel Stryd y Farchnad a Chapel Street (sydd bellach yn siop llysieuydd), ond rydym wedi bod yng nghalon y gymuned erioed.

Mae rhai o’n cwsmeriaid wedi bod yn ymweld â ni ers degawdau, ac maen nhw bellach yn cyflwyno eu hwyrion a wyresau i’r llyfrgell!

Bu gwaith ailwampio mawr yma yn 2008 ac yn 2019, dathlodd y llyfrgell ei phen-blwydd yn 50 oed gyda diwrnod agored, darlleniadau a sgyrsiau a hyd yn oed gystadleuaeth ffuglen gyflym.

Yn Llyfrgell Abergele gallwch:

 • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus
 • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
 • Argraffu, sganio neu lungopïo dogfennau
 • Llogi ystafell gymunedol
 • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
 • Dewis o ystod eang o nofelau llwyddiannus, poblogaidd, cyfoes ac arbenigol a llyfrau heb fod yn ffuglen mewn clawr papur a chlawr caled
 • Print bras
 • Llyfrau Llafar
 • Archwilio ein llyfrau hanes lleol a theuluol a’n cynnig digidol
 • Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn
 • Darganfod llyfrau i gefnogi darllen a gwaith cartref eich plentyn
 • Dewis awduron a llyfrau newydd i’w rhannu â’ch plentyn amser gwely

Mae gennym hefyd ddigwyddiadau rheolaidd yn cynnwys:

 • Amser stori i rai dan 5 oed
 • Sesiynau blasu ar-lein
 • Grŵp darllen

Mae gan y llyfrgell fynediad i’r anabl, Dolen Glyw a meddalwedd addysgol Boardmaker. Mae safle bws gerllaw, y tu allan i Tesco, a nifer gyfyngedig o fannau parcio. Mae gennym doiledau cyhoeddus, yn cynnwys i’r anabl, a chyfleusterau newid babanod.

Cysylltu â Ni

Stryd y Farchnad

Abergele

LL22 7BP

Ffôn: 01492 577505

E-bost: llyfrgell.abergele@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd Llun9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Mawrth9:30 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd Mercher1:30 p.m. - 7:00 p.m.
Dydd Iau9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Gwener9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Sadwrn9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Dydd Sular gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt
Y tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Y tu allan i Lyfrgell Abergele yn dangos y brif fynedfa