Search website

Llyfrgell Abergele

Rydym wedi bod ar Stryd y Farchnad ers dros 50 mlynedd, wedi i ni agor ein drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf ar Ddydd Calan 1969. I ddechrau, roeddem ar gornel Stryd y Farchnad a Chapel Street (sydd bellach yn siop llysieuydd), ond rydym wedi bod yng nghalon y gymuned erioed.

Mae rhai o’n cwsmeriaid wedi bod yn ymweld â ni ers degawdau, ac maen nhw bellach yn cyflwyno eu hwyrion a wyresau i’r llyfrgell!

Bu gwaith ailwampio mawr yma yn 2008 ac yn 2019, dathlodd y llyfrgell ei phen-blwydd yn 50 oed gyda diwrnod agored, darlleniadau a sgyrsiau a hyd yn oed gystadleuaeth ffuglen gyflym.

Yn Llyfrgell Abergele gallwch:

 • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus
 • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
 • Argraffu, sganio neu lungopïo dogfennau
 • Llogi ystafell gymunedol
 • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
 • Dewis o ystod eang o nofelau llwyddiannus, poblogaidd, cyfoes ac arbenigol a llyfrau heb fod yn ffuglen mewn clawr papur a chlawr caled
 • Print bras
 • Lyfrau sain
 • Archwilio ein llyfrau hanes lleol a theuluol a’n cynnig digidol
 • Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn
 • Darganfod llyfrau i gefnogi darllen a gwaith cartref eich plentyn
 • Dewis awduron a llyfrau newydd i’w rhannu â’ch plentyn amser gwely

Mae gennym hefyd ddigwyddiadau rheolaidd yn cynnwys:

 • Amser stori i rai dan 5 oed
 • Sesiynau blasu ar-lein
 • Grŵp darllen

Mae gan y llyfrgell fynediad i’r anabl, Dolen Glyw a meddalwedd addysgol Boardmaker. Mae safle bws gerllaw, y tu allan i Tesco, a nifer gyfyngedig o fannau parcio. Mae gennym doiledau cyhoeddus, yn cynnwys i’r anabl, a chyfleusterau newid babanod.

Cysylltu â Ni

Stryd y Farchnad

Abergele

LL22 7BP

Ffôn: 01492 577505

E-bost: llyfrgell.abergele@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd Llun9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Mawrth9:30 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd Mercher1:30 p.m. - 7:00 p.m.
Dydd Iau9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Gwener9:30 a.m. - 5:00 p.m.
Dydd Sadwrn9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Dydd Sular gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt
Y tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Tu mewn i Lyfrgell Abergele yn dangos silffoedd llyfrau
Y tu allan i Lyfrgell Abergele yn dangos y brif fynedfa
Your Details

Please supply your details in case we need to get in touch with you regarding your message.

Conwy County Borough Council will only use your contact details to process your Libraries Enquiry and for administration and statistical purposes. Your contact details will not be passed to a third party, except where required by law.