Search website

WiFi ac Argraffu

Mae gennym WiFi am ddim ym mhob llyfrgell.

Chwiliwch am AmDdim_Conwy_Free ar eich dyfais a dilyn y cyfarwyddiadau. Pan fyddwch wedi cofrestru am y tro cyntaf, gallwch fewngofnodi i’r WiFi am ddim yn unrhyw lyfrgell.

Nid ydym yn cynnig argraffu dros WiFi ond gallwch argraffu oddi ar ein cyfrifiaduron yn y llyfrgell. Gweler ein hadran ar Fenthyciadau, Dirwyon a Ffioedd ar gyfer costau.