Search website

Llyfrgell Llanfairfechan

Agorodd ein llyfrgell gyntaf ar ddiwedd yr 1950au mewn hen siop groser, a adeiladwyd yn 1875 ac rydym wedi bod yno ers hynny, yng nghalon ein cymuned.

Rydym yn llyfrgell gymunedol a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac aelodau grŵp llywio lleol.

Yn Llyfrgell Llanfairfechan gallwch:

  • Fwynhau mynediad am ddim at gyfrifiaduron cyhoeddus
  • Mewngofnodi i Wi-Fi am ddim
  • Argraffu neu sganio dogfennau
  • Dod â’ch teulu i lyfrgell y plant
  • Cymryd rhan yn ein sesiynau amser stori rheolaidd.

Mae gan ein llyfrgell fynediad i’r anabl yn ogystal â Dolen Glyw a meddalwedd dehongli Iaith Arwyddion Prydain. Gellir parcio ar y stryd ar Village Road ac mae maes parcio am ddim ar Ffordd yr Orsaf. Mae gennym hefyd doiledau cyhoeddus a chyfleusterau newid babanod.

Cysylltu â ni

Village Road

Llanfairfechan

LL33 0AA

Ffôn: 01492 577538

E-bost: llyfrgell.llanfairfechan@conwy.gov.uk

Ein horiau agor yw:
Dydd LlunAr gau
Dydd Mawrth10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd MercherAr gau
Dydd IauAr gau
Dydd Gwener10:00 a.m. - 1:00 p.m. & 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Dydd Sadwrn10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Dydd SulAr gau
Rydym ar gau ar Wyliau Banc a’r dydd Sadwrn cynt