Search website

Llogi Ystafell

Gallwch archebu’r ystafell gyfarfod gymunedol ar gyfer eich digwyddiad.

Meeting rooms are available for hire at the following libraries:

Y taliadau am logi ystafelloedd cyfarfod yn ystod oriau agor y llyfrgell yw:

  • Ystafell fechan (hyd at 4 o bobl) £12 fesul awr
  • Ystafell fawr £14 fesul awr
  • Mae’n bosibl bod consesiynau ar gael. Gofynnwch i aelod o staff.

Mae mynediad Di-wifr i'r Rhyngrwyd ym mhob ystafell gyfarfod. Mae offer ar gael i'w llogi e.e. siart troi, taflunydd digidol, gofynnwch i staff am fanylion.

Mae gan y llyfrgelloedd cymunedol canlynol hefyd ystafelloedd i'w llogi: gofynnwch i'r llyfrgelloedd am fanylion:

Cysylltwch â'r llyfrgell berthnasol i logi ystafell neu i gael rhagor o wybodaeth.