Search website

Llogi Ystafell

Mae ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi yn y llyfrgelloedd canlynol:

Llyfrgell Abergele (01492) 577505

Llyfrgell Bae Colwyn (01492) 577510

Llyfrgell Conwy (01492) 576089

Llyfrgell Llandudno (01492) 574010

Llyfrgell Llanrwst (01492) 577545

Meeting rooms are available for hire at the following libraries:

Y taliadau am logi ystafelloedd cyfarfod yn ystod oriau agor y llyfrgell yw:

  • Ystafell fechan (hyd at 4 o bobl) £10 fesul awr
  • Ystafell fawr £8 fesul hanner awr a £10 fesul awr
  • Mae’n bosibl bod consesiynau ar gael. Gofynnwch i aelod o staff.

Mae mynediad Di-wifr i'r Rhyngrwyd ym mhob ystafell gyfarfod. Mae offer ar gael i'w llogi e.e. siart troi, taflunydd digidol, gofynnwch i staff am fanylion.

Mae gan y llyfrgelloedd cymunedol canlynol hefyd ystafelloedd i'w llogi: gofynnwch i'r llyfrgelloedd am fanylion:

Cysylltwch â'r llyfrgell berthnasol i logi ystafell neu i gael rhagor o wybodaeth.