Search website

Gwybodaeth am Barcio a Mynediad

Os oes gennych fathodyn anabledd, gallwch barcio yn y Ganolfan Ddiwylliant.

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r maes parcio i ymwelwyr ym Modlondeb. Mae hwn am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener – ac mae llwybr i’r Ganolfan Ddiwylliant. Mae meysydd parcio talu ac arddangos yn y dref hefyd (mae’r agosaf ym Mount Pleasant).

Mae mynediad da i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn drwy’r adeilad cyfan. Mae gwybodaeth ar gael drwy ddefnyddio fideos yn Iaith Arwyddion Prydain yn y Ganolfan ac mae meddalwedd Sign Solutions InterpretersLive! ar gael yn y llyfrgell.


Arwydd parcio yn dweud Ymwelwyr / Visitors ym Modlondeb, Conwy
Y tu allan i Ganolfan Ddiwylliant Conwy yn dangos y drws ffrynt, croesfan sebra yn croesi ar draws ffordd Town Ditch Road a waliau tref Conwy
Tu allan i Ganolfan Ddiwylliant Conwy yn dangos drws ochr a man parcio anabl gyda thri char
Maes parcio ymwelwyr ym Modlondeb gyda Chanolfan Ddiwylliant Conwy i’w gweld ar draws y parc
Y tu allan i Ganolfan Ddiwylliant Conwy yn dangos ardal o laswellt a phortico
Tu blaen Canolfan Ddiwylliant Conwy yn dangos y grisiau a’r canllawiau yn arwain at y brif fynedfa