Search website

Llwybr y Llyfrgell Deithiol

Mae ein Llyfrgell Deithiol newydd sbon yn ymweld â chymunedau ledled Conwy nad oes ganddynt adeilad llyfrgell eu hunain.

Mae gennym 4 taith wahanol ar gyfer ein llyfrgell deithiol, rydym yn ymweld â threfi a phentrefi gwledig nad oes ganddynt fynediad i lyfrgell yn yr ardal.

Taith 1:

Dolgarrog

Ty’n y groes

Rowen

Eglwysbach

Glan Conwy

Taith 2:

Betws y Coed

Capel Curig

Dolwyddan

Cwm Penmachno

Penmachno

Taith 3:

Pentrefoalas

Glasfryn

Llanfiangel GM

Dinmael

Llangwm

Tainth 4:

LlanfairTH

Llangernw

Llansannan

Bryn Rhyd y Arian

Groes

Llannefydd

Llanelian

Am fwy o wybodaeth ac amserlenni llawn, cliciwch yma.