Search website

Allan ac o gwmpas: cyfres LHDTC+ - Straeon cwiar Cymru gyda Mair Jones

Ionawr 19fed 2024

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’n gweithdy ysgrifennu creadigol Straeon Cwiar Cymru gyda Mair Jones wythnos diwethaf.Roedd yn hynod ddiddorol dysgu mwy am hanes LHDTC+ a phobl o Ogledd Cymru.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru.