Search website

Allan ac o Gwmpas: Cyfres LHDTC+ - Dathlu Mis Hanes LHDTC+

Diolch yn fawr iawn i Dr Jeff Morgan a Graham Morgan o Amgueddfa Llandudno Museum am y sgwrs hynod gyfareddol 'Atsain o LHDTC+ yn Llandudno' yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy wythnos diwethaf! Diolch hefyd i bawb a ddaeth ac a'i gwnaeth yn ffordd wych i ddathlu Mis Hanes LHDTC+!

Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru.