Search website

Conwy Archives Catalogue

Archwiliwch yr archifau a darganfod eich hanes…

Mae Gwasanaeth Archif Conwy yn casglu ac yn gofalu am gofnodion pwysig ar gyfer y sir gyfan. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mapiau
  • Planiau
  • Lluniau
  • Dogfennau
  • Ffeiliau digidol

Maen nhw’n dod o ffynonellau fel:

  • Pobl
  • Busnesau
  • Eglwysi a chapeli
  • Ysgolion
  • Llywodraeth leol

Mae gennym dros 75,000 o ddogfennau, yn cynnwys 15,000 o fapiau a chynlluniau a thua 50,000 o ddelweddau yn ein hystafell ddiogel a adeiladwyd yn bwrpasol.

Mae ein catalog ar-lein yn cynnwys llawer o’r eitemau yn yr Archifau - rydym yn ychwanegu ato drwy’r amser.