Search website

PRESSREADER

Mae tanysgrifiad Llyfrgelloedd Conwy i PressReader am orffen ar ddiwedd mis Mawrth, gan fod cyllid grant yn dod i ben.

Wrth symud ymlaen rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno ystod ehangach o bapurau newydd a chylchgronau papur i'n llyfrgelloedd. Mae ystod eang o gylchgronau digidol ar gael trwy ap Libby yn ogystal

https://www.overdrive.com/apps/libby