Search website

Re:imagining Colwyn Bay's Congo House

Llyfrgelloedd Conwy - Dydd Gwener 15 Mawrth, 19:00 to Dydd Gwener 15 Mawrth, 20:00

Ail-Ddychmygu Tŷ’r Congo / Y Sefydliad Affricanaidd

Safbwyntiau ar Sefydliad Affricanaidd Bae Colwyn

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i lansiad arddangosfa i’w chynnal yn Llyfrgell Bae Colwyn.

Mae’r arddangosfa celf ac animeiddio, yn darparu lleisiau a safbwyntiau newydd ar y rhan bwysig hon o Hanes Pobl Dduon yng Ngogledd Cymru.

Roedd yn ymdrech gydweithredol yn cynnwys plant a’r cymunedau o ogledd Cymru a Chanol Affrica.

Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn, LL29 7DH