Search website

DIGWYDDIADAU ERAILL

- Dydd Gwener 1 Medi, 0:00 to Dydd Sadwrn 30 Medi, 0:00

Mae’r rhaglen weithgareddau am ddim hon yn rhan o ddathliad ehangach Creu Conwy o ddiwylliant yn gysylltiedig â chynllun Drysau Agored Cadw. Gweithgareddau galw heibio yw rhai ac mae angen archebu rhai eraill – manylion llawn isod.

02/09/23 Amgueddfa Penmaenmawr

Celf wedi'i Ailgylchu gyda Mike Badger

02/09/23 Amgueddfa Syr Henry Jones

Clocsio gyda Angharad Harrop

16/09/23 - Llyfrgell Llanrwst, Glasdir

Ffynci Jync - Gweithdy Taro Jync

16/09/23 - Oriel Colwyn, Bae Colwyn

Taith Curadur - Ffotograffiaeth David Hurn Radiws-o-30-milltir

15:00 - 17:00 - Galw Heibio

22/09/23 - Canolfan Ddiwylliant Conwy

Tu ôl i’r llenni yn yr Archifau

23/09/23 - Llyfrgell Abergele

Celf wedi'i Ailgylchu gyda Mike Badger

23/09/23 - Llyfrgell Llanrwst Glasdir

Clocsio gyda Angharad Harrop

23/09/23 - Canolfan Ddiwylliant Conwy

Dawnsio cyfoes gyda Kseniia Fedorovykh a chyfeiliant gan y delynores Helen Wyn Pari. Mae ‘Displacement’ yn archwilio profiad ffoadur o Wcráin sy'n ymgartrefu yng Ngogledd Cymru.

2 sessiwn 11:00 & 12:00 - Galw Heibio

27/09/23 - Canolfan Ddiwylliant Conwy

Andrew Hesketh yn trafod ei lyfr cyntaf ‘Escape to Gwyrch Castle: a Jewish Refugee Story’

19:00 - Lleoedd yn brin. Cysylltwch â’r llyfrgell i archebu lle - 01492 576089 / llyfrgell.conwy@conwy.gov.uk

28/09/23 - Canolfan Ddiwylliant Conwy

Gweithdy Llyfrau Braslunio Blodeuog gyda Katie Ellidge Crëwch eich llyfr braslunio bach eich hun yn defnyddio blodau gwasgedig neu sych ac wedi’i ysbrydoli gan gyfeiriadau a symbolau LHDTC+

30/09/23 - Canolfan Ddiwylliant Conwy

Ffynci Jync - Gweithdy Taro Jync

16/09/23 - 4/10/23 - Llyfrgell Bae Colwyn

Ffenestr Fae – Llwybr
Cymerwch ran mewn llwybr gweithgaredd creadigol yr Hydref hwn. Gofynnwch wrth y cownter a byddwch yn derbyn deunydd ysgrifennu a thynnu llun ac yn cael eich arwain i’ch cliw cyntaf!

Galw heibio - Gwirio amseroedd agor y llyfrgell/ 01492 577510