Search website

Bay Windows - Activity Trail

- Dydd Mercher 21 Medi, 0:00 to Dydd Llun 31 Hydref, 0:00

Cymerwch ran mewn llwybr gweithgaredd creadigol yr Hydref hwn!

Fel ran o Drysau Agored Conwy a Mwy, dechreuwch eich antur yn Llyfrgell Bae Colwyn. Gofynnwch wrth y cownter a byddwch yn derbyn deunydd ysgrifennu a thynnu llun ac yn cael eich arwain i’ch cliw cyntaf!

Crewyd gan yr artist Elly Stringer, mae’r llwybr wedi’i ysbyrdoli gan ffenestri a phensaerniaeth y dref, a bydd yn cyrraedd penllanw drwy osod yn y llyfrgell a lleoliadau syrpreis ar draws y dref.