Search website

Amdani! Conwy Launch Event

Canolfan Ddiwylliant Conwy - Dydd Mawrth 30 Mai, 14:30 to Dydd Mawrth 30 Mai, 16:00

Ymunwch â ni am 2:30pm ddydd Mawrth, 30 Mai ar gyfer lansiad Amdani! Conwy

Mae Amdani! Conwy yn brosiect gwirfoddoli newydd sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diwylliannol cyffrous ar draws y sir. Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr i wirfoddoli gydag Amdani! Conwy, ond fe ddylech fod yn agored i roi cynnig ar bethau newydd.

Yn y lansiad hwn, bydd tîm Amdani! Conwy yn dweud mwy wrthych am sut i gymryd rhan a’r cyfleoedd anhygoel sydd ar y gweill gennym.

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn gyfle i arddangos talent creadigol Gogledd Cymru. Gyda pherfformiad arbennig gan yr arlunydd a’r bardd, Dr Sara Lousie Wheeler, cerddoriaeth gan Ghostbuskers o Gerddoriaeth a Ffilm Cymunedol TAPE, a darluniad byw gan yr arlunydd, Elly Strigner.

Bydd modd mynychu’r digwyddiad hwn wyneb yn wyneb ac ar-lein er mwyn i bobl fedru mynychu o bell.

Bydd y Cantîn yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy’n darparu lluniaeth i’r rhai sy’n mynychu wyneb yn wyneb.

Archebwch Nawr

Mynediad:

Cynhelir y digwyddiad yng ngofod digwyddiadau Canolfan Ddiwylliant Conwy. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ganolfan yma.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad 30 munud gyda sesiwn holi ac ateb 15 munud. Bydd Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain yn cefnogi’r digwyddiad hwn.

Bydd dau berfformiad byr yn dilyn y cyflwyniad. Bydd darlleniad byw Dr Sara Louise Wheeler yn cael ei gefnogi gan Ddehonglydd BSL a bydd Makaton wedi’i ymgorffori ym mherfformiad Ghostbuskers.

Hyn a hyn o lefydd sydd ar gael i fynychu’r digwyddiad wyneb yn wyneb. Os byddwch yn mynychu gyda chynorthwyydd personol, dylech archebu tocyn ar eu cyfer nhw hefyd. Os byddwch yn mynychu wyneb yn wyneb, nodwch y bydd llawer o bobl a sŵn wrth i chi gyrraedd a gadael.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau yn ymwneud â mynediad, cysylltwch â David Cleary, y Swyddog Mynediad a Chynhwysiant ar david@dacymru.com.

Stori Gymdeithasol Lansiad Cymunedol Amdani Conwy

pdf, 273.71 KB

Social Story Amdani Conwy Community Launch

pdf, 273.71 KB

Stori Gymdeithasol Canolfan Diwylliant Conwy

pdf, 954.569 KB

Social Story Conwy Culture Centre

pdf, 954.569 KB

BSL Wheelchair Hearing Loop Symbols

Mae Amdani! Conwy’n brosiect partneriaeth rhwng Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Disability Arts Cymru fel rhan o Strategaeth Ddiwylliant Creu Conwy a gaiff ei hariannu gan gronfa Dinasoedd Gwirfoddoli Spirit of 2012.

V2 Amdani WEB 1048 x 250 Partnership Banner 1200